Järjestö on perustettu jo vuonna 1917 Suomen Kähertäjäliitto -nimisenä toimimaan parturi-kampaamoalan yrittäjien toimintaedellytysten turvaamiseksi ja alan toiminta- ja yrittämisympäristön kehittämiseksi sekä varmistamaan alan yrittäjien äänen kuuluminen jo erityisesti tuolloin ajankohtaisten elinkeinolainsäädännön ja työlainsäädännön säätämisen yhteydessä. Nykyään Suomen Hiusyrittäjien painostus- ja lobbauspolitiikka kohdistuu suoraan poliittisiin päätöksentekijöihin ja poliittisiin puolueisiin sekä työryhmä- ja komitea-asteelta hallitukseen ja eduskuntaan asti. Liitto toimii lausunnonantajana eri valtionhallinnon työryhmiin ja projekteihin päin. Suomen Hiusyrittäjät kertoo tätä kautta alan kannan eduskunnan säätäessä ja muuttaessa alaan vaikuttavaa lainsäädäntöä. Suomen Hiusyrittäjät ry toimii työnantajapuolen neuvottelijana alan työehtosopimusten solmimisessa ja työsuhderiitaisuuksien sovittelijana työntekijäjärjestön kanssa työpaikka- ja liittotasolla. Liitto toimii myös yhteistyössä kilpailu-, kuluttaja- sekä työsuojeluviranomaisten kanssa. Liitto on osallisena alan koulutuksen kehittämistyössä opetushallituksen ja opetusministeriön eri työryhmissä. Huipputasoista ammatillista ja liikkeenhoidollista koulutusta ja ajankohtaisseminaareja liitto järjestää jäsenilleen itse sekä yhteistyötahojen kanssa.