Suomen Hiusyrittäjät ry on parturi-kampaamoalan yrittäjien toimialajärjestö. Meihin kuuluvat jäseninä parturi-kampaamoalan yrittäjät – aina työllistäjistä itsenäisiin ammatinharjoittajiin, sisältäen niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä – eri puolilla maata toimivien paikallisten jäsenyhdistyksien kautta tai suorajäseninä. Kaiken mahdollisen alaan liittyvän neuvontapalvelun niin työsuhdeasioissa kuin muissakin liikkeen-hoidollisissa, verotuksellisissa ja ammatillisissa kysymyksissä liiton jäsenet saavat puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisin käynnein liiton toimistossa joko liiton asiantuntevilta toimihenkilöiltä tai muilta, eri alojen asiantuntijoilta.

Hiusyrittäjän asialla

Toimintamme tähtää parturi-kampaamoalan yrittäjien toimintaedellytysten turvaamiseen ja alan toimintaympäristön kehittämiseen sekä yrittäjien äänen kuulumisen varmistamiseen jo ajankohtaisten lakihankkeiden ja säädösmuutosten valmisteluvaiheessa.

Yritystoiminnan tukeminen

Meille on tärkeää, että jäsenemme menestyvät yritystoiminnassaan. Järjestämme jäsenitöllemme yritystoimintaa tukevia koulutuksia, neuvontaa, yrityskonsultointia ja tapahtumia.

Vaikutusmahdollisuudet

Suomen Hiusyrittäjät pyrkii saamaan parturi-kampaamoalan yrittäjien mielipiteen näkyviin ja kuuluviin eri tiedotusvälineissä julkilausumin ja tiedottein. Tällä toiminnalla liitto pyrkii saamaan sekä päättäjien että erityisesti kuluttajien asenteet myönteisiksi “hiusasioita” ja alan yritystoimintaa kohtaan.

Meidän tehtävämme

Toimimme sekä kansainvälisellä, valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Olemalla mukana saat tukea omaan yritystoimintaasi ja pääset vaikuttaman toimialaa koskeviin asioihin.

Valtakunnallisen liiton tehtäviä mm.

 • Hiusalan edunvalvontajärjestönä toimiminen
 • Hiusalan työmarkkina-asioiden hoitaminen
 • Hiusalan katto-organisaationa toimiminen
 • Yhteyksien hoitaminen valtiovaltaan ja viranomaisiin
 • Yhteyksien hoitaminen kattojärjestöihin sekä muihin toimialajärjestöihin
 • Kansainvälisten yhteyksien hoito
 • Jatko- ja täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen
 • SM-kilpailujen järjestäminen
 • Jäsenyhdistysten jäsenten etujen valvominen
 • Valtakunnallisten kampanjoiden ja tilaisuuksien järjestäminen
 • Lausuntojen antaminen alan ammatillisissa ja yritystoimintaa koskevissa asioissa
 • Kuluttajien asenteiden muokkaaminen tiedotustoiminnan avulla

Paikallisen yhdistyksen tehtäviä mm.

 • Vankan yhteishengen luominen jäsenten keskuuteen
 • Jatko- ja täydennyskurssien järjestäminen jäsenille ja jäsenliikkeiden työntekijöille
 • Liiton hallintoelimien päätösten toteuttaminen
 • Paikallisten työsuhde- ja muiden ongelmien ratkominen
 • Yrittäjien yhteishengen luominen rakentamalla ja ylläpitämällä yhteyksiä muihin yrittäjäryhmiin
 • Yhteyksien rakentaminen ja ylläpitäminen kunnallisiin elimiin
 • Sosiaalinen toiminta kuluttajien myönteisten asenteiden ylläpitämiseksi
 • Virkistys- ja kulttuuritoiminnan järjestäminen jäsenille, retket, vierailut, illanvietot jne.

Meistä sanottua

Yksittäiselle jäsenelle Suomen Hiusyrittäjien jäsenyys antaa mahdollisuuden olla päättämässä ja vaikuttamassa paikallisyhdistyksien ja liiton kautta yleisessä alan edunvalvonnassa. Lisäksi oman yritystoiminnan kehittäminen koulutusten ja konsutoinnin avulla on jäsenistölle aina halvempaa tai jopa maksutonta. Toimiminen aktiivisesti yhdistyksissä tuo virikkeitä ja mielenvirkistystä sekä kehittää yrityksille elintärkeitä verkostoja. Kulloistenkin yhteistyösopimusten mukaiset edut liiton yhteistyökumppanien kanssa antavat yrittäjälle suoranaista taloudellista hyötyä. Liiton jäsenmaksun päättää liittokokous vuosittain. Tämä jäsenmaksu on luonnollisesti verotuksessa vähennyskelpoinen erä. Varat jäsenyhdistysten toiminnan rahoittamiseksi saadaan osuutena liiton jäsenmaksusta.

Oma liitto tuo yrittäjälle turvaa ja apua ongelmien ratkaisuun. Paikallisyhdistys taas luo yhteenkuuluvuutta ja tarjoaa aktiviteetteja lähempänä omaa toimipistettä.

Kirsti Toimitusjohtaja, pa-ka

Sain aikanaan Hiusyrittäjien hiuspomokoulutuksesta ison repullisen osaamista ja rohkeutta yritykseni laajentamiseen. Koulutus kantaa edelleen!

Eija Toimitusjohtaja, pa-ka

Hiusyrittäjien jäsenenä sain sopimusyrittäjyyteen selkeät neuvot ja sopimuskaavakkeet. Helpotti ja selkeytti siirtymävaihetta huomattavasti.

Risto Toimitusjohtaja, pa-ka

Jos meillä ei olisi omaa liittoa, Suomen Hiusyrittäjiä, kukaan ei kantaisi huolta meistä!

Saku Toimitusjohtaja, pa-ka